Norbert Kurilla

Autor je poradca prezidentky SR pre životné prostredie, energetiku, zmenu klímy a podnikateľské prostredie. Zároveň je environmentálny diplomat a ekonóm, medzinárodný expert v oblasti tvorby a implementácie politiky životného prostredia, zmeny klímy a energetiky. Dlhé roky pôsobil na Stálom zastúpení SR pri EÚ v Bruseli, bol slovenským zástupcom v riadiacej Rade Európskej environmentálnej agentúry a v súčasnosti je tiež podpredsedom Výboru OECD pre zelený rast.