>
ZP Authors zpauthor xxx
>
Oldřich Sklenář

Oldřich Sklenář

Autor je analytik Výskumného centra AMO, kde je členom klimatického tímu. Zaoberá sa energetickým sektorom a produkciou skleníkových plynov.