Piotr Bajda

Autor je profesorom na Univerzite kardinála Stefana Wyszyńského vo Varšave, kde prednáša od roku 2007. V rokoch 2006-2013 pôsobil ako vedecký pracovník Ústavu politických štúdií Poľskej akadémie vied. Od roku 2000 do roku 2004 bol námestníkom riaditeľa Poľského inštitútu v Bratislave, v rokoch 2005-2009 pracoval v Centre východných štúdií a v rokoch 2013-2016 bol predstaviteľom Medzinárodného vyšehradského fondu pre Poľsko.