>
ZP Authors zpauthor xxx
>
Timotej Kováčik

Timotej Kováčik

Autor je študentom magisterského štúdia odborov Európske štúdiá a Medzinárodné vzťahy a energetická bezpečnosť na Masarykovej univerzite v Brne. V SFPA pôsobí od roku 2023 a venuje sa otázkam bezpečnosti a obrany, Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike EÚ a energetickej bezpečnosti. Okrem spomenutých tém sa zaujíma aj o politickú realitu EÚ a jej inštitucionálne nastavenie.