Tomáš Vondra

Autor študuje na Fakulte sociálnych štúdií Masarykovej univerzity odbor Medzinárodné vzťahy a energetická bezpečnosť. Zameriava sa prioritne na výrobu a prenos elektriny z jadra a obnoviteľných zdrojov.