Zsolt Gál

Autor pôsobí ako odborný asistent na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Jeho výskum je zameraný na verejné financie, ekonomické aspekty európskej integrácie, ekonomickú transformáciu v strednej a východnej Európe a medzinárodnú migráciu. Je autorom knihy The 2007–2009 financial crisis: what went wrong and what went different? (2011).
Zdroj: Facebook.com/Zsolt Gál