>
Zahraničná politika
>
Energetické komunity majú veľký potenciál, ale čelia bariéram

Energetické komunity majú veľký potenciál, ale čelia bariéram

Alžbeta Gavalcová, 24.11.2023
Zdroj: Pixabay.com

Alžbeta Gavalcová

Autorka je junior výskumníčkou Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a študentkou medzinárodných vzťahov a energetickej bezpečnosti na Masarykovej univerzite v Brne. Je tiež absolventkou hospodárskej diplomacie na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Zameriava sa na témy energetickej bezpečnosti a zelenej transformácie. Nedávno absolvovala aj stáž v Európskej komisii.

Koniec uhlia na hornej Nitre je skúškou správnosti aj pre pilotný plán EÚ

Ešte v roku 2003 bolo uhlie na Slovensku považované v oficiálnych dokumentoch za základnú surovinu ekonomiky. Hoci existuje množstvo ekologických i finančných argumentov v neprospech tejto suroviny, rozhodnutie ukončiť ťažbu prišlo aj po žalobe od Európskej komisie za zakázanú štátnu pomoc.

EÚ plynovú krízu zatiaľ zvláda. Rok 2023 už môže byť problém

Európske plynové zásobníky sú historicky plné, ale v budúcom roku môže EÚ chýbať približne 30 mld. kubických metrov plynu. Problém môže vyvolať najmä zvýšený čínsky dopyt po tejto surovine vyvolaný uvoľnením protipandemických opatrení a hospodárskym oživením. Kľúčovými sa preto v EÚ stanú solidarita a šetrenie.

Zatiaľ čo v západnej Európe sú energetické komunity rozbehnuté a ich počet sa každý rok zvyšuje (napr. Nemecko, Holandsko, Veľká Británia), krajiny v strednej a východnej Európe majú pred sebou ešte dlhú cestu. Susedné Rakúsko je však dobrou inšpiráciou pre Slovensko i Česko.

Ako hlavná bariéra pre väčší rozvoj komunitnej energetiky v týchto krajinách je nedostatočná právna úprava podporujúca rozvoj a jej zapojenie do distribučnej siete. 

V Rakúsku aj Česku existujú energetické spoločenstvá vo väčšej miere než na Slovensku. Všetky tri krajiny pritom majú podmienky pre rozvoj, keďže disponujú podielom obnoviteľných zdrojov v ich energetických mixoch. 

Základom pre ich fungovanie je však legislatívny rámec, ktorý má v Česku aj na Slovensku svoje nedostatky. Okrem toho sa ukazuje ako problematický aj nedostatok skúseností v tejto relatívne novej oblasti energetiky, ktorej by práve medzi-krajinná spolupráca mohla výrazne napomôcť a znížiť spotrebu energie a rozvinúť komunitnú energetiku. 

Bariéry rozvoja

Na Slovensku sa prvá energetická komunita začína zakladať v Liskovej na Dolnom Liptove. V Česku je solárna energia hlavným hnacím motorom pre komunitné projekty. Dokonca aj v Prahe sa objavuje rastúci záujem o komunitnú energetiku, a to dokonca aj v čase geopolitických udalostí, ako je vojna na Ukrajine a energetická kríza. 

Už od roku 2021 funguje energetické spoločenstvo v Opavsku. Rakúsko sa stalo inšpiráciou pre Slovensko i Česko, pričom tam už fungujú veľké energetické komunity, ako Almenland a Oberwart-Stegersbach, ktoré sú postavené na podobnom princípe. Rakúsko ukázalo, že legislatívna podpora je kľúčová, a to od roku 2020, kedy bola táto oblasť špeciálne upravená.

Okrem regulačných a právnych problémov sa vynárajú aj aj bariéry pre financovanie, či nedôvera vo fungovanie energetických komunít. V Česku a na Slovensku je to taktiež podľa účastníkov panelu Stredoeurópskej energetickej konferencie 2023 okrem nedostatočne upravenej legislatívy aj neprítomnosť energetického manažmentu v obciach, nejednotný dátový systém (ktorý by zbieral informácie napr. o stave budov či ich energetickej výkonnosti), nedostatok smart meračov a nedostatočne vyvinuté siete. 

Navyše na Slovensku boli ako jedna z hlavných bariér identifikovaná aj nedôvera u starostov obcí a obyvateľstva voči komunitnej energetike. Naopak v Rakúsku sú energetické komunity zabehnuté a teda nečelia významným bariéram, ktoré by bránili ich vzniku.

Na úrovni EÚ by do roku 2050 mohlo až 64 miliónov domácností v EÚ prispievať k produkcii energie. V Európskej únii však takisto stále chýba jednotná definícia komunitnej energetiky, ktorá by s harmonizáciou v členských štátoch mohla napomôcť. 

Regulácie a legislatíva, ktoré bránia rozvoju komunitnej energetiky, sa stávajú prekážkou v mnohých krajinách strednej Európy. Vyhliadky do budúcnosti sú tak optimistické, no cesta k úplnému využitiu potenciálu komunitnej energetiky je ešte dlhá. 

Digitalizácia, modernizácia energetických sietí a prispôsobenie legislatívy sú nevyhnutné kroky pre vytvorenie priaznivého prostredia pre rozvoj energetických komunít. Zároveň je dôležité, aby Česko, Rakúsko a Slovensko spolupracovali na identifikácii a realizácii pilotných projektov, ktoré ukážu konkrétne výhody komunitnej energetiky a podporia širšie prijatie tohto modelu.