>
Novinky
>
Aktuálny výskum SFPA v oblasti klímy a energetiky

Aktuálny výskum SFPA v oblasti klímy a energetiky

[video]

V SFPA sme sa v rámci programu Energetická bezpečnosť a klimatická zmena pozreli na dve oblasti klímy a energetiky, konkrétne na mechanizmus solidarity v oblasti zemného plynu a odklonu od uhlia, a preskúmali možnosti spolupráce v regióne.

Cieľom prvej štúdie bolo zhodnotiť pripravenosť Slovenska v sektore zemného plynu, politický postoj k energetickej solidarite a navrhnúť spôsoby úpravy mechanizmu solidarity tak, aby sme zvládli súčasnú krízu, urýchlili odstrihnutie sa od ruských dodávok zemného plynu a tiež splnili klimatické ciele do roku 2030.

Druhá štúdia sa zamerala na problematiku odklonu od uhlia v krajinách Vyšehradskej štvorky. Štúdia skúma rôzne prístupy krajín a popisuje tzv. best practices v tejto oblasti z jednotlivých uhoľných regiónov.

Aktuálny výskum predstavila Veronika Oravcová: