>
Novinky
>
Analytické dni Svetoslava Bombíka

Analytické dni Svetoslava Bombíka

Uplynulé dva dni sa na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR konali historicky prvé Analytické dni Svetoslava Bombíka.

Uplynulé dva dni sa na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR konali historicky prvé Analytické dni Svetoslava Bombíka.

Konzorcium SFPA, EURACTIV.sk a Central European Institute of Asian Studies v spolupráci s MZVaEZ počas dvoch dní odbornej verejnosti odprezentovali 10 analytických štúdii kopírujúc tematické záujmy slovenskej diplomacie, s cieľom prípravy Strednodobej stratégie zahraničnej a európskej politiky SR.

Cieľom prezentovaných analýz bola hĺbková analýza súčasného stavu regiónu, definícia slovenských záujmov v danom regióne – ekonomických i politických (akými sú bezpečnosť, stabilita a prosperita) či predikcia scenárov vývoja situácie a konfliktov a séria odporúčaní pre slovenskú diplomaciu.

Sme radi, že sa ministerstvo snaží otvárať diskusiu aj mimovládnemu sektoru a spoločne tak môžeme prinášať vysoko odbornú, hĺbkovú diskusiu o zásadných otázkach našej zahraničnej politiky.

Svetoslav Bombík bol jedným z lídrov študentského hnutia v novembri 1989 a zakladateľom Slovenského inštitútu medzinárodných štúdií (predchodca SFPA). V roku 1990 sa stal najmladším poslancom NRSR, kde ako člen zahraničného výboru inicioval nadviazanie prvých kontaktov s Kongresom USA. Po skončení mandátu pôsobil na Ministerstve zahraničných vecí, kde presadzoval myšlienky pripútania Slovenska k Západu a stredoeurópsku spoluprácu.


MZV a EZ: Rezort diplomacie otvoril historicky prvý ročník Analytických dní Svetoslava Bombíka↗