>
Podujatia
>
CEEC XVI. – Stredoeurópska energetická konferencia 2022

CEEC XVI. – Stredoeurópska energetická konferencia 2022

Prehodnotenie energetickej bezpečnosti v časoch klimatických zmien a vojny vo východnej Európe
Termín konania: 21.11.2022
Miesto: Sheraton Bratislava Hotel

Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (RC SFPA) má tú česť pozvať Vás na 16. ročník Stredoeurópskej energetickej konferencie (CEEC XVI.), ktorá sa uskutoční 21. novembra 2022 v hoteli Sheraton Bratislava.


Cieľom 16. ročníka konferencie CEEC je diskutovať o problematike energetickej bezpečnosti vo svetle potreby zbaviť sa závislosti na dodávkach energie z Ruska a hľadať alternatívy v iných krajinách, ako aj urýchliť nasadzovanie domácich zdrojov. Ruská invázia na Ukrajinu ukázala problém vysokej energetickej závislosti na Rusku a odhalila zraniteľnosť stredoeurópskeho regiónu. Na konferencii sa bude diskutovať o opatreniach, ktoré by mohli byť prijaté na zníženie tejto závislosti, za sučasného zachovania klimatických cieľov EÚ. Konferencia bude venovať osobitnú pozornosť možnostiam alternatívnych dodávok zemného plynu, rozvoju vodíkovej infraštruktúry, zavádzaniu inteligentných sietí, využívaniu odpadového a obehového hospodárstva, energetickej efektívnosti budov a zmenám ETS v sektore priemyslu.


📄CEEC XVI. program: https://www.sfpa.sk/sk/ceec/program/ (priebežne aktualizovaný)


Konferencia bude prebiehať v anglickom jazyku a bude zabezpečený simultánny preklad do slovenského jazyka.


Na konferencii sa môžete zúčastniť osobne alebo sa pripojiť online na facebookovej stránke SFPA.


Registrácia na konferenciu bude otvorená 24. októbra 2022. Link na registráciu bude dostupný na www.ceec.sk


Tešíme sa na Vašu účasť!