>
Podujatia
>
CEEC XVI. – Stredoeurópska energetická konferencia 2022

CEEC XVI. – Stredoeurópska energetická konferencia 2022

Prehodnotenie energetickej bezpečnosti v časoch klimatických zmien a vojny vo východnej Európe
Termín konania: 21.11.2022
Miesto: Sheraton Bratislava Hotel

Cieľom 16. ročníka Stredoeurópskej energetickej konferencie je diskutovať o problematike energetickej bezpečnosti vo svetle potreby zbaviť sa závislosti na dodávkach energie z Ruska a hľadať alternatívy v iných krajinách, ako aj urýchliť nasadzovanie domácich zdrojov. Ruská invázia na Ukrajinu ukázala problém vysokej energetickej závislosti od Ruska a odhalila zraniteľnosť stredoeurópskeho regiónu. Na konferencii sa bude diskutovať o opatreniach, ktoré by sa dali zaviesť na zníženie tejto závislosti za súčasného zachovania klimatických cieľov EÚ. Konferencia bude venovať osobitnú pozornosť možnostiam rozvoja vodíkovej infraštruktúry, využívaniu odpadového a obehového hospodárstva, energetickej efektívnosti budov a zmenám ETS v priemysle. Tradičný stredoeurópsky regionálny formát konferencie sa rozšíri o Ukrajinu a bude diskutovaný aj s jej predstaviteľmi a zainteresovanými stranami.