>
Podujatia
>
Národné vodíkové stratégie – Cesty k implementácii a výsledkov modelovania

Národné vodíkové stratégie – Cesty k implementácii a výsledkov modelovania

Vývoj vodíka v krajinách Vyšehradskej štvorky
National Hydrogen Strategies
Termín konania: 08.12.2021, 09:00
Miesto: online

National Hydrogen Strategies – Implementation pathways and modelling results

Očakáva sa, že vodík bude zohrávať kľúčovú úlohu pri dekarbonizácii našich ekonomík. Na tomto online podujatí, ktoré organizuje Ministerstvo inovácií a technológií Maďarska a V4 Energy Think Tank Platform sa zameriame na najnovší vývoj súvisiaci s H2 v krajinách V4.


Podujatie otvorí pán Attila Steiner, štátny tajomník pre cirkulárnu ekonomiku, energetiku a klimatickú politiku Maďarska. Po ňom vystupujúci predstavia výsledky najnovších výskumov, ktoré prispejú k hlbšiemu a lepšiemu pochopeniu úlohy vodíka pri dosahovaní cieľov dekarbonizácie.

Vystupujúci:

  • Michał Mroskowiak, Institute Jagiellonski (PL): Nadprodukcia z obnoviteľných zdrojov v Poľsku – kedy k nej dôjde a ako môže vodík pomôcť pri jej riešení
  • Oldřich Sklenář, AMO Research Center (CZ): Potenciál vodíka pri dekarbonizácii priemyslu v ČR
  • Péter Kotek, REKK (HU): Kapitoly zo strany ponuky a dopytu vodíkového modelovania
  • Ádám Balogh, Energy Community Secretariate: Potenciál pre implementáciu vodíkových technológií a ich využitie v Energetickom spoločenstve

Podujatie sa uskutoční v rámci oficiálneho programu maďarského predsedníctva Vyšehradskej štvorky 2021/22.
Podujatie bude prebiehať v angličtine.

Účasť na online workshope je bezplatná. Pre obdržanie pokynov na pripojenie sa prosím zaregistrujte nižšie.