Fyzická osoba

Ďakujeme, že ste sa rozhodli poukázať 2% z Vašich daní práve Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku.

Na poukázanie 2% (3%) z Vašej zaplatenej dane stačí, ak riadne vyplníte tlačivo daňové priznanie pre fyzické osoby, doručíte ho do 31.3.2022 na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska – adresu pre Vás miestne príslušného daňového úradu viete zistiť na tomto odkaze) a v tomto termíne taktiež daň z príjmu aj zaplatíte.

1. Vypočítajte si:

a)  2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3€.

b)  3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.

2. Vyplňte tlačivo

V daňovom priznaní pre fyzické osoby (typ A aj typ B) uveďte do kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa nasledujúce údaje:

IČO: 30805325
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA)
Sídlo: Staromestská 6/D,  811 03 Bratislava

Od tohto roku bola zavedená novinka, kedy ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje 2%, resp. 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).

pozn. IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava. SFPA nemá SID, takže túto kolónku nechajte prázdnu.
pozn.2
Číslo účtu SFPA nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účet SFPA prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.