Právnická osoba

Ďakujeme, že ste sa rozhodli poukázať 2% z Vašich daní práve Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku.

Na poukázanie 1 %, resp. 2% z Vašej zaplatenej dane stačí, ak riadne vyplníte tlačivo daňové priznanie pre právnické osoby, doručíte ho do 31.3.2022 na Váš daňový úrad (podľa sídla – adresu miestne príslušného daňového úradu viete zistiť na tomto odkaze) a v tomto termíne taktiež daň z príjmu aj zaplatíte.

1. Vypočítajte si:

Vypočítajte si Vaše 1 %, resp. 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1 % (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR!

a)  Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.2022) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku3.

b)  Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.2022) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.

2. Vyplňte tlačivo

Vyplňte tlačivo Daňové priznanie pre právnické osoby na poukázanie 1% (2%) z Vašej zaplatenej dane. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú nasledovné:

IČO: 30805325
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA)
Sídlo: Staromestská 6/D,  811 03 Bratislava

Od tohto roku bola zavedená novinka, kedy ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje 1%, resp. 2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).

pozn. IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava. SFPA nemá SID, takže túto kolónku nechajte prázdnu.
pozn.2 Číslo účtu SFPA nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účet SFPA prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.