Zamestnanec

Ďakujeme, že ste sa rozhodli poukázať 2% z Vašich daní práve Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku.

1. Do 15.02.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.

2. Vypočítajte si:

a)  2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.

b)  3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.

3. Vyplňte vyhlásenie

Prečítajte si poučenie na vyplnenie tlačiva Vyhlásenie, ktoré sa nachádza na druhej strane vyhlásenia. Následne vyplňte tlačivo Vyhlásenie, pričom v časti Údaje o daňovníkovi uveďte sumu, ktorú chcete v prospech SFPA poukázať. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú nasledovné:

IČO: 30805325
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA)
Sídlo: Staromestská 6/D,  811 03 Bratislava

pozn. IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava. SFPA nemá SID, takže túto kolónku nechajte prázdnu.
pozn.2
Číslo účtu SFPA nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účet SFPA prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte do 30.04.2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Od tohto roku bola zavedená novinka, kedy ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje 2%, resp. 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).