>
Projekty
>
Medzinárodný krízový manažment (MKM)

Medzinárodný krízový manažment (MKM)

Cieľom projektu je oživenie verejnej debaty o MKM v slovenskom a stredoeurópskom priestore, nadviazanie na už existujúce výstupy  a v neposlednom rade priniesť aktualizovaný kvalitatívny a kvantitatívny pohľad na danú problematiku.
Samuel Goda

Zmena globálneho a regionálneho bezpečnostného prostredia si nevyhnutne vyžaduje adekvátnu reakciu zo strany nielen národných štátov, ale aj medzinárodných organizácií aktívnych v oblasti medzinárodného krízového manažmentu. Projekt MKM je zameraný na výskum civilných a vojenských aspektov krízového manažmentu, a rovnako aj nových a klasických prístupov k riešeniu konfliktov s primárnou orientáciou na krízové javy v rámci EÚ a jej susedstva.

Cieľom projektu je oživenie verejnej debaty o MKM v slovenskom a stredoeurópskom priestore, nadviazanie na už existujúce výstupy  a v neposlednom rade priniesť aktualizovaný kvalitatívny a kvantitatívny pohľad na danú problematiku.

Projekt MKM je štruktúrovaný do nasledovných troch úrovní výskumu:

  • Interinštitucionálne vzťahy medzi EÚ, NATO a OBSE
  • V4 a medzinárodný krízový manažment
  • Slovenská republika a medzinárodný krízový manažment

Výskum je realizovaný s podporou Ministerstva zahraničných a európskych záležitostí SRInternational Visegrad FundFriedrich Ebert StiftungNATO Science for Peace and SecurityVeľvyslanectva USA v Bratislave a Veľvyslanectva Fínska v Bratislave.


Realizované podujatia:

ARW: Best Practices and Lessons Learned in Conflict Management: NATO, OSCE, EU and Civil Society

9. júna 2015 – Bratislava, Austria Trend Hotel

ADVANCED RESEARCH WORKSHOP

Best Practices and Lessons Learned in Conflict Management: NATO, OSCE, EU and Civil Society

Venue: Austria Trend Hotel Bratislava, Slovak Republic

Organizers:

Research Center of the Slovak Foreign Policy Association, Foreign Policy Research Institute of the Diplomatic Academy of Ukraine and Center for the OSCE Research IFSH at University of Hamburg

Partners:

NATO Science for Peace and Security Program, International Visegrad Fund, Embassy of Finland in Slovakia

Description:

The proposed Advanced Research Workshop is intended to inspire a highly interactive expert examination on the very actual topic of international conflict/crisis resolution/management (CR/M) in several protracted, frozen and newly emerged conflicts in the Euro- Atlantic and Eurasian space with the recommendations for the future. With the participation of sound high-level practitioners and experts, the event will explore and propose innovative ways for NATO, OSCE and EU cooperation in the CR/M, analyze lessons learned and best practices. The demand to contribute to a comprehensive approach to international organization ́s engagement in international conflicts is clearly visible.A

To see the whole conference program click here ARW program 

Zdroj fotografie: Money photo created by freepik – www.freepik.com