>
Projekty
>
Skvalitnenie komunikácie a vizualizácie tém v oblasti zahraničnej politiky a medzinárodných vzťahov ako nástroj boja s dezinformáciami

Skvalitnenie komunikácie a vizualizácie tém v oblasti zahraničnej politiky a medzinárodných vzťahov ako nástroj boja s dezinformáciami

Cieľom projektu je zintenzívnenie komunikačnej a vizuálnej prítomnosti RC SFPA v digitálnom prostredí, ako organizácie poskytujúcej objektívne a overiteľné informácie a fakty v oblasti zahraničnej a európskej politiky i v oblasti medzinárodných vzťahov, a tak prispievať k boju s dezinformáciami.
Peter Brezáni

Cieľom projektu je zintenzívnenie komunikačnej a vizuálnej prítomnosti RC SFPA v digitálnom prostredí, ako organizácie poskytujúcej objektívne a overiteľné informácie a fakty v oblasti zahraničnej a európskej politiky i v oblasti medzinárodných vzťahov, a tak prispievať k boju s dezinformáciami v uvedenej oblasti. Zámerom projektu je vytvorenie nového webového sídla organizácie (a súčasné prebudovanie komunikačnej stratégie a politiky celej organizácie aj na sociálnych sieťach), aby sme sprístupnili viac objektívnych informácii, analýz, publikácii a dostali ich k širšiemu auditóriu. Chceme priniesť web, na ktorom budeme informovať nie len o našich aktivitách (semináre, workshopy, konferencie), či projektoch, ale publikovať i expertné výstupy dostupné v atraktívnom formáte, ktoré nie sú súčasťou iných webov. Na realizáciu projektu budeme potrebovať PR koordinátora, webdizajnéra a programátora.

Projekt je realizovaný vďaka podpore Nadácie EPH ako súčasť grantového programu „Partnerský projekt – Vzdelávanie a inovácie“.

https://nadaciaeph.sk/