>
Novinky
>
Stretnutie pracovnej skupiny Jednotný trh (Národný konvent o EÚ)

Stretnutie pracovnej skupiny Jednotný trh (Národný konvent o EÚ)

Zasadnutie pracovnej skupiny projektu Národný konvent o EÚ v Košiciach a Prešove

Minulý týždeň sa v rámci projektu Národný konvent o EÚ, organizovaného Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a SFPA, konali v Košiciach a Prešove dve zasadnutia pracovnej skupiny venujúcej sa téme Jednotného trhu.

Zasadnutí sa zúčastnili experti z viacerých oblastí a z rôznych krajov SR. Prvé zasadnutie bolo zamerané na problematiku úniku mozgov – na pôvod a príčiny tohto fenoménu, efektívnosť politík na jeho spomalenie a kompenzáciu a tiež na jeho možné riešenia. Druhé zasadnutie sa zameriavalo na tému znižovania regionálnych rozdielov, pričom sa diskutovalo o regionálnych politikách, kompetenciách samosprávnych krajov a obcí či podmienkach efektívnej samosprávy.

Cieľom projektu je zabezpečiť expertnú platformu generujúcu analýzy a odporúčania k jednotlivým sektorovým témam – Digitálna a zelená tranzícia; Dezinformácie a populizmus; Jednotný trh; Slovensko a EÚ v globálnom kontexte.