>
Novinky
>
Študijná návšteva zo Srbska

Študijná návšteva zo Srbska

Od 7. júna do 8. júna 2023 SFPA privítala štyri organizácie občianskej spoločnosti zo Srbska v rámci projektu „Posilnenie srbských organizácií občianskej spoločnosti zapojených do procesu dekarbonizácie prostredníctvom skúseností V4“.

Počas návštevy Slovenska sa diskutovalo na tému dekarbonizácie a spôsobov nahradenia uhlia ekologickejšími riešeniami, ako aj o sociálnych dôsledkoch z toho plynúcich.

Prvá návšteva sa uskutočnila na Mestskom úrade v Prievidzi. Vedúci Kancelárie primátora Alojz Vlčko účastníkom pripravil prehľadnú prezentáciu o spravodlivej tranzícii na hornej Nitre a o problémoch, s ktorými sa v tomto procese stretávali.

Ďalšou zastávkou bola Handlová, kde sme tiež navštívili Mestský úrad. Stretli sme sa s predstaviteľmi mesta, tlačovou referentkou Janou Paulínyovou a zástupcom primátora Radoslavom Iždinským, ktorí hovorili o sociálnych dôsledkoch zatvárania baní a úniku mozgov z mesta. V Handlovej sme zavítali aj na Rybiu farmu a stretli sa s jej riaditeľom Stanislavom Gurskéhým. Na farme sa banská voda využíva na chov sumca afrického.

Na druhý deň účastníci navštívili Ministerstvo životného prostredia SR, kde ich privítala riaditeľka odboru ochrany ovzdušia Zuzana Kocunová a riaditeľ odboru zmierňovania klimatických zmien Šimon Lacena. Účastníkov oboznámili so situáciou v oblasti emisií a kvality ovzdušia.

Posledná časť návštevy sa uskutočnila v #SFPA, kde mali účastníci možnosť porozprávať sa so zástupcami mimovládnych organizácií: našimi odborníkmi Veronikou Oravcovou a Nolanom Theisenom a novinárom Radovanom Potočárom z Energie-portal.sk