>
Novinky
>
Urýchlenie zavádzania OZE v strednej Európe prostredníctvom cieleného dialógu a spolupráce

Urýchlenie zavádzania OZE v strednej Európe prostredníctvom cieleného dialógu a spolupráce

Interaktívny formát uzavretého workshopu aktualizujúci národné plány obnoviteľnej energie a zdieľanie nápadov a osvedčených postupov na dosiahnutie ich plného potenciálu (9.6.2023)

Zorganizovali sme uzavretý workshop zameraný na aktualizáciu národných plánov obnoviteľnej energie a zdieľanie nápadov a pracovných postupov na plné využitie ich ich potenciálu.

Tento workshop na technickej úrovni bol zorganizovaný s cieľom podporiť dialóg a preskúmať synergie týkajúce sa rozvoja domácich a cezhraničných projektov obnoviteľnej energie medzi Rakúskom, Českom a Slovenskom.

S potešením sme privítali slovenských aj zahraničných odborníkov, ktorí diskutovali o formách spolupráce v oblasti obnoviteľnej energie s cieľom poskytnúť čo najaktuálnejšie, najbezpečnejšie, najodolnejšie, cenovo dostupné a trvalo udržateľné zdroje energie.