>
Novinky
>
Zahraničná politika SR v roku 2021 očami expertov: Kľúčové momenty

Zahraničná politika SR v roku 2021 očami expertov: Kľúčové momenty

Na otázky Pavla Demeša odpovedali Tomáš Strážay, Juraj Marušiak a Matej Šimalčík.
Foto: Teraz.sk

Náš riaditeľ Tomáš Strazay spolu s Jurajom Marušiakom (politológ a historik, Ústav politických vied, SAV) a Matejom Šimalčíkom (výkonný riaditeľ Central European Institute of Asian Studies) zhodnotili rok 2021 z pohľadu zahraničnej politiky.

Ak vás zaujíma:

  1. čím bol podľa vás rok 2021 z pohľadu zahraničnej politiky SR charakterizovaný?
  2. ktoré boli z vášho pohľadu najdôležitejšie zahraničnopolitické udalosti na Slovensku?
  3. v čom sa prejavili slabé a v čom silné stránky slovenskej zahraničnej politiky?

neprehliadnite príspevok z pera Pavla Demeša, ,,Zahraničná politika SR v roku 2021 očami expertov: Kľúčové momenty„.