>
Novinky
>
Zasadnutie pracovnej skupiny Slovensko a EÚ v globálnom kontexte (Národný konvent o EÚ)

Zasadnutie pracovnej skupiny Slovensko a EÚ v globálnom kontexte (Národný konvent o EÚ)

Zasadnutie pracovnej skupiny projektu Národný konvent o EÚ v Bratislave a Banskej Bystrici.

Úvodom novembra sa konali dve zasadnutia pracovnej skupiny Národného konventu o EÚ, ktorá sa venovala téme „Slovensko a EÚ v globálnom kontexte“. Experti sa na týchto zasadnutiach zamerali na Spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku (SZBP) , strategické priority, výzvy a príležitosti zahraničnej politiky Slovenska, či na strategickú autonómiu EÚ.

Stretnutia prebehli v Bratislave (2.11.) a v Banskej Bystrici (8.11.), a to za účasti odborníkov z rôznych sfér a regiónov. Národný konvent o EÚ organizujú v rámci Konferencie o budúcnosti Európy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR spolu s #SFPA.

Cieľom projektu je zabezpečiť expertnú platformu generujúcu analýzy a odporúčania k jednotlivým sektorovým témam – Digitálna a zelená tranzícia; Dezinformácie a populizmus; Jednotný trh; Slovensko a EÚ v globálnom kontexte.