>
Podujatia
>
Energetická bezpečnosť EÚ v kontexte vojny na Ukrajine

Energetická bezpečnosť EÚ v kontexte vojny na Ukrajine

Aká významná je energetická závislosť EÚ na Rusku? Dokázala by EÚ bez dovozu energií z Ruska plnohodnotne fungovať?
Eva Mihočková
Termín konania: 01.04.2022, 10:30
Miesto:

Sledujte online debatu Energetická bezpečnosť EÚ v kontexte vojny na Ukrajine.

Diskutovať budú:

• Robert Hajšel, poslanec Európskeho parlamentu, S&D
• Ivan Štefanec, poslanec Európskeho parlamentu, EĽS
• Richard Kvasňovský, výkonný riaditeľ, Slovenský plynárenský a naftový zväz

Moderátorka: Eva Mihočková, šéfredaktorka portálu Zahraničná politika, SFPA

Európska únia uvalila na Rusko v súvislosti s vojnou na Ukrajine rozsiahly balík sankcií. Napriek tomu však ruská agresia pokračuje a otázka odpojenia sa od dodávok ruského plynu je preto čoraz viac skloňovaná ako možné riešenie krízy. Vojna na Ukrajine taktiež zdôraznila potrebu urýchliť európsku zelenú tranzíciu a posilniť energetickú bezpečnosť EÚ. Ceny plynu a ropy na našich trhoch medzičasom stúpajú na historické maximá, čo výrazne zasahuje podniky i bežných spotrebiteľov. Na stretnutí európskych lídrov už zazneli plány na dramatické zníženie dodávok ruských surovín. Import ruského plynu by sa mal podľa Európskej komisie do konca toho roku znížiť o dve tretiny, pričom do roku 2030 by sa EÚ mala od neho odpojiť úplne. Padli i návrhy na okamžité embargo, nakoľko plyn predstavuje pre Rusko dôležitý zdroj na financovanie vojny, problémom však je, že Rusko ako najväčšieho dodávateľa zemného plynu do EÚ nebude jednoduché nahradiť.

Aká významná je energetická závislosť EÚ na Rusku? Dokázala by EÚ bez dovozu energií z Ruska plnohodnotne fungovať? Nakoľko odlišný bude dopad na štáty Únie a ceny energií v prípade postupného alebo okamžitého odpojenia od ruských zdrojov? Aké sú alternatívne možnosti a zdroje jednotlivých surovín? Sú tieto alternatívy dostatočné? Na čom sa zakladá kritika odporcov okamžitého odpojenia Únie od ruského plynu? Pomôže EÚ zmierniť dopady rastu cien na spotrebiteľov? Pripadá na Slovensku do úvahy napríklad zastropovanie cien benzínu či zníženie spotrebných daní na palivá?

Záznam z diskusie si môžete pozrieť na našom Facebooku.