>
Projekty
>
Civil Servants Mobility Program

Civil Servants Mobility Program

Cieľom je vzdelávanie zástupcov verejnej správy krajín Východného partnerstva a západného Balkánu prostredníctvom organizovania študijných pobytov krajinách V4 zameraných na štúdium skúseností v oblasti príslušných sektorových reforiem a harmonizácie národnej legislatívy s legislatívou EÚ.
Peter Brezáni

Osobitný program IVF, ktorého cieľom je vzdelávanie zástupcov verejnej správy krajín Východného partnerstva a západného Balkánu prostredníctvom organizovania študijných pobytov krajinách V4 zameraných na štúdium skúseností v oblasti príslušných sektorových reforiem a harmonizácie národnej legislatívy s legislatívou EÚ. Pobyty organizuje konzorcium V4 Think Tank Platform a konajú sa súbežne vo všetkých krajinách V4. Stáží sa v roku 2015 zúčastní spolu 25 expertov z Ukrajiny (6+6+6+6) a 12 expertov z Moldavska (3+3+3+3).  SFPA je nielen technickým koordinátorom celého projektu, ale podieľa sa aj na príprave programu pre skupinu ukrajinských expertov, ktorý je zameraný na problematiku reformy verejnej správy a samosprávy.