>
Projekty
>
Zdieľanie know-how pre lepší manažment Schengenskej hranice medzi Slovenskom / Ukrajinou a Nórskom / Ruskom (CBC01018)

Zdieľanie know-how pre lepší manažment Schengenskej hranice medzi Slovenskom / Ukrajinou a Nórskom / Ruskom (CBC01018)

Výskumný a vzdelávací projekt zameraný na zlepšenie manažmentu slovensko-ukrajinskej schengenskej hranice.
Zdroj: TASR/František Iván

Výskumný a vzdelávací projekt zameraný na zlepšenie manažmentu slovensko-ukrajinskej schengenskej hranice.

Ciele projektu sú:

1) zlepšenie existujúcich nedostatkov v kvalite ľudských zdrojov colných a pohraničných úradov, najmä vo vzdelávaní a komunikácii slovenskej a ukrajinskej hraničnej stráže a colných úradníkov cez tréningy, výskumné pobyty a vypracovania študijných materiálov pre nich;

2) zlepšenie politík a iniciatíva na prijatie pomocných nariadení pre lepší manažment hranice;

3) zlepšenie poskytovania informácií, nielen medzi expertnou komunitou, ale hlavne medzi štátnym a neštátnym sektorom a tiež smerom k širokej verejnosti;

4) vytvorenie lepších podmienok na hraničných priechodoch, hlavne prostredníctvom odporúčaní pre lepší manažment a urýchlenie odbavovacích procedúr cestujúcich;

5) podporiť iniciatívy vedúce k zmene politík s cieľom zlepšenia situácie na hraničných priechodoch;

6) zriadiť a vybudovať špeciálny vzdelávací program na Prešovskej univerzite s názvom „Pohraničné štúdie“, využijúc pritom nórsky know-how.


Partnerské dohody

Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave – Zmluva, Dodatok1

Národný inštitút strategických štúdií – Zmluva

Prešovská univerzita v Prešove – Zmluva, Dodatok1

Užhorodská národná univerzita – Zmluva1, Zmluva2

Zdroj úvodnej fotografie: SME/SPECTATOR