>
Tím SFPA
>
Patrik Kováč

Patrik Kováč

Výskumný pracovník
kovac@sfpa.sk

Vyštudoval politológiu na Filozofickej fakulte UK a právo na Právnickej fakulte UK v Bratislave. V SFPA pôsobí od roku 2014 ako mladší výskumný pracovník v rámci programu Európske štúdiá a projektový manažér projektov Café Európa a Think-Visegrad.

Projekty

Zlepšenie európskej spolupráce VÚC za účelom zefektívnenia územnej samosprávy
Zlepšenie európskej spolupráce VÚC za účelom zefektívnenia územnej samosprávy

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu. Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk.

Sharing Know-How in Paradiplomacy: The Visegrad Dimension
Sharing Know-How in Paradiplomacy: The Visegrad Dimension

The goal of our project is to analyze the reasons behind and provide the selected regions with a quality analysis to increase both quantity and quality of their paradiplomatic activities. The project focuses on the paradiplomatic activities of the self-governing regions of three Visegrad countries (Slovakia, Czechia, Poland) on all three – bilateral, multilateral, and European – levels.

Think Visegrad
Think Visegrad

Think Visegrad—V4 Think Tank Platform is a net­work for struc­tured dia­log on issues of strate­gic regional impor­tance. The net­work ana­lyzes key issues for the Visegrad Group (V4), and pro­vides rec­om­men­da­tions to the gov­ern­ments of V4 coun­tries, the annual pres­i­den­cies of the group, and the International Visegrad Fund.

Towards a Citizens’ Union (2CU)
Towards a Citizens’ Union (2CU)

Building on the notion of increasing social, economic and political interdependence across borders, the first volume asks whether and, if so, how a sense of solidarity and European identity can be rescued from the bottom up by politically empowering citizens to ‘take back control’ of their EU.

Connecting V4 and other regional expert networks
Connecting V4 and other regional expert networks

he project intends to build inter-regional connections across the EU through connecting V4 and other regional expert networks and thus research concrete potential for the future EU coalitions.

Podujatia

29.03.2021  
online
Je Vyšehrad mŕtvy?
Je Vyšehrad mŕtvy?

Vyšehradská spolupráca oslavuje 30 rokov. Aj vďaka V4 sme v roku 2004 spoločne vstúpili do EÚ, podarilo sa nám utlmiť dlhoročné národnostné spory a zaradiť sa medzi štáty, ktoré zdieľajú západné hodnoty liberálnej demokracie.

03.05.2021  
online
Ako Slovensko využije miliardy z plánu obnovy?
Ako Slovensko využije miliardy z plánu obnovy?

Pozývame Vás na krátku 30-minútovú online diskusiu na tému Ako Slovensko využije miliardy z plánu obnovy?. Diskusiu organizuje Výskumné centrum SFPA v rámci portálu Zahraničná politika v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Aj vďaka vašim 2% prinášame kvalitný obsah