Tomáš Strážay

Výskumný pracovník

Späť na zoznam

Je vedúci výskumník programu Stredná a juhovýchodná Európa a editorom štvrťročníka International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs. Študoval politológiu a žurnalitisku na Filozofickej fakulte UniverzityKomenského v Bratislave (1994-1999), titul PhD. obhájil na Inštitútepolitických štúdií Poľskej akadémie vied (2010). V rámci výskumu sa venuje regionálnej spolupráci v Strednej Európe, s dôrazom na V4, bilaterálnym vzťahom Slovenska so susednými krajinami, ako aj vývoju krajín západného Balkánu a perspektíve rozširovania EÚ. Je spoluzakladateľom regionálnej think tankovej platformy V4 Think-Visegrad.