Projekty

Assessment of Kremlin’s Soft Power Tools in Central Europe

The project seeks to examine the variety of soft power tools being leveraged by Moscow across three main sectors – economic and financial domain, cultural sphere (activities of the Russian Centre of Science and Culture), and media and information campaigns. The project will be realized between September 2016 and July 2017. Project outputs: „Ruský vplyv […]

Bilaterálne diskusné fóra

Bilaterálne diskusné fóra so susednými krajinami (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Ukrajina), respektíve kľúčovými partnermi v rámci EÚ (Nemecko) vytvárajú priestor pre štrukturovaný dialóg o rôznych otázkach spoločného záujmu v oblasti zahraničnej a európskej politiky. Pridanou hodnotou diskusií v takomto formáte je rovnocenné zapájanie expertov z vládnej i mimovládnej sféry, ktorí sa tiež môžu priamo podieľať […]

Building capacities for energy sector reform in Ukraine

We aim to – train Ukrainian governmental officials responsible for implementing the section of the Association Agreement that deals with harmonizing national legislation with the EU energy acquis, particularly energy efficiency and the use of renewables. The training will include lessons learnt from transposing EU legislation into the national legislations of Visegrad countries –  provide […]

Building Civil Society Capacities to Improve Decision-Making Process in Kosovo’s Public Institutions

While the civil society in southern Kosovo, and progressively also in the northern part of the divided city of Mitrovica, has enjoyed a constant inflow of donor support aimed at the building of capacities of non-governmental organisations, the northern municipalities of Leposavic and Zubin Potok have been kept off radar of donors present in Kosovo. […]

Café Európa

Café Európa je ideálnym priestorom na diskusiu o témach, ktoré sa týkajú jednotlivca, ale majú Európsky rozmer. Formát diskusií vznikol pod patronátom Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku v roku 2010. Debaty Café Európa sú určené pre širokú verejnosť a ich cieľom je zvýšiť povedomie a podporiť spoločenskú diskusiu na vybrané otázky týkajúce sa EÚ a […]

Civil Servants Mobility Program

Osobitný program IVF, ktorého cieľom je vzdelávanie zástupcov verejnej správy krajín Východného partnerstva a západného Balkánu prostredníctvom organizovania študijných pobytov krajinách V4 zameraných na štúdium skúseností v oblasti príslušných sektorových reforiem a harmonizácie národnej legislatívy s legislatívou EÚ. Pobyty organizuje konzorcium V4 Think Tank Platform a konajú sa súbežne vo všetkých krajinách V4. Stáží sa […]

Clinching Neighbors: Ukraine on the Path into Europe

The proposed project is focusing on addressing two crucial things related to each other – propaganda and extremism. These issues are addressed in its entirety by proving qualitative interactive seminars with researchers, analysts, and civil society leaders dealing with both issues. To add more value to the project, the personnel is dominantly coming from Ukraine […]

Confidence-Building Measures in the OSCE Economic and Environmental Dimension

Much has been written in the past as well as more recently on the role of the OSCE and the potential of its second (economic) dimension in re-building trust and cooperation across borders. Yet, very little systematic knowledge exists on what actually works in terms of building confidence between member states. This lack of knowledge, […]

Economic Relations Between the V4 and Russia

This project intends to undertake a long-term research on the state of economic relations between Russia and individual Visegrad countries. Its aim is to highlight possible changes and continuities in light of the crisis in Ukraine and assess in what ways commercial cooperation can affect political relations. The project will be realized between September 2016 […]

Frontiers of Democracy – Embedding Democratic Values in Moldova and Ukraine

Duration: September, 2015 to February, 2017 Funding: International Visegrad Fund Moldova and Ukraine, countries of the European Union’s Eastern Partnership program, are undergoing complex processes of democratic transformation, but with weak embeddedness of democratic values and principles drawbacks can occur. It is embeddedness that helps to overcome the challenges of transformation and pushes countries beyond […]

Information warfare on the Internet

SFPA, together with think tanks from Poland, the Czech Republic, Hungary, Moldova, and Ukraine we have launched a project devoted to countering pro-Kremlin disinformation in Central and Eastern Europe. The project is focused on monitoring online media, searching for common patterns and key subjects undergoing manipulation. The goal is to capture similarities and differences in […]

Medzinárodný krízový manažment (MKM)

Zmena globálneho a regionálneho bezpečnostného prostredia si nevyhnutne vyžaduje adekvátnu reakciu zo strany nielen národných štátov, ale aj medzinárodných organizácií aktívnych v oblasti medzinárodného krízového manažmentu. Projekt MKM je zameraný na výskum civilných a vojenských aspektov krízového manažmentu, a rovnako aj nových a klasických prístupov k riešeniu konfliktov s primárnou orientáciou na krízové javy v rámci EÚ a jej susedstva. Cieľom projektu je […]

More effective EU democracy and reform support with greater V4 engagement in the Eastern Partnership

Target groups: Reform oriented part of civil society and political leaders from EaP, key decision makers on EU policies vis-à-vis the EaP from various EU institutions and the V4 countries, NGOs, think tanks and implementors of EU democracy support schemes in the EaP, V4 NGOs and think tanks current and potential new implementors of EU […]

Národný konvent o EÚ

Projekt Národný konvent o EÚ sa primárne zameriava na inštitucionalizáciu verejnej debaty o otázkach európskej integrácie na báze partnerstva vládnych, mimovládnych, podnikateľských a záujmových inštitúcií, ako aj na posilnenie kapacít štátu na rokovania o vstupe do EÚ. Cieľom projektu je zapojenie širšej odbornej verejnosti zo všetkých segmentov spoločnosti do tvorby národných politík a pozícií v […]

Protracted Conflicts in the OSCE Region: Innovative Approaches for Co-operation in the Conflict Zones

With Philip Remler as the head of project the objective was to provide a menu of innovative ways in which the international community can engage with all sides in the four so-called “frozen conflicts” – protracted conflicts on the territory of the former USSR that include the Karabakh, Abkhazia, South Ossetia, and Transdniestria conflicts . […]