>
Experti
>
Alexander Duleba

Alexander Duleba

Alexander Duleba (1966) je vedúcim výskumným pracovníkom Výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (RC SFPA). V rokoch 2000–2019 bol jeho riaditeľom. Titul CSc. v politických vedách mu udelila Slovenská akadémia vied v roku 1998, titul Doc. Univerzita Komenského v Bratislave v roku 2009 a za profesora bol inaugurovaný v roku 2019 na Masarykovej univerzite v Brne. V rokoch 1993-1995 pracoval ako analytik Slovenského inštitútu medzinárodných štúdií pri MZV SR. Od roku 1995 pracuje v RC SFPA a vedie výskumný program Východná Európa. Od roku 2010 pôsobí i ako vysokoškolský pedagóg na Inštitúte politológie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity.

Projekty

Zlepšenie európskej spolupráce VÚC za účelom zefektívnenia územnej samosprávy
Zlepšenie európskej spolupráce VÚC za účelom zefektívnenia územnej samosprávy

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu. Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk.

Central European Energy Conference 2021
Central European Energy Conference 2021

The aim of the 15th CEEC conference is to discuss the upcoming changes in energy sector. The consequences of Covid-19 pandemic created an opportunity to speed up necessary changes of energy sector. The conference will discuss the opportunities brought by the Recovery Facility in V4 countries and will pay special attention to emissions reduction in cities, new developments in energy storage, rail sector, and decarbonisation in industry.

Economic Relations Between the V4 and Russia
Economic Relations Between the V4 and Russia

This project intends to undertake a long-term research on the state of economic relations between Russia and individual Visegrad countries. Its aim is to highlight possible changes and continuities in light of the crisis in Ukraine and assess in what ways commercial cooperation can affect political relations.

More effective EU democracy and reform support with greater V4 engagement in the Eastern Partnership
More effective EU democracy and reform support with greater V4 engagement in the Eastern Partnership

The project seeks to ensure that EU foreign policy instruments exert a greater impact over democratic reforms in the EaP region while utilising transition sharing potential of the V4 countries. In cooperation with the V4 Presidencies, structures & stakeholders it will use the opportunity the current EU revision of its EaP policies and instruments provide and ensure a process of reflection and engagement of civil society experts in the process.

Národný konvent o EÚ v Gruzínsku
Národný konvent o EÚ v Gruzínsku

Projekt sa zameriava na funkčnosť a udržateľnosť platformy na inštitucionalizovanú verejnú diskusiu o otázkach európskej integrácie na báze partnerstva vládnych, mimovládnych, podnikateľských a záujmových inštitúcií, ako aj na posilnenie kapacít Gruzínska na rokovania o vstupe do EÚ – Národný konvent o EÚ v Gruzínsku.

Russian information warfare on the crisis in Ukraine and its Visegrad implications
Russian information warfare on the crisis in Ukraine and its Visegrad implications

The main aim of the project is to study the Russian strategic communication about the crisis in Ukraine both in Russia and in countries of the EU. The project is built on the methodological pre-assumption that by using an inductive approach from the results of the concrete country studies the Russian strategy in the background can be properly mapped out.

Sharing Know-How in Paradiplomacy: The Visegrad Dimension
Sharing Know-How in Paradiplomacy: The Visegrad Dimension

The goal of our project is to analyze the reasons behind and provide the selected regions with a quality analysis to increase both quantity and quality of their paradiplomatic activities. The project focuses on the paradiplomatic activities of the self-governing regions of three Visegrad countries (Slovakia, Czechia, Poland) on all three – bilateral, multilateral, and European – levels.

Slovensko-ukrajinské výskumné a vzdelávacie centrum (SUREC)
Slovensko-ukrajinské výskumné a vzdelávacie centrum (SUREC)

Celkovým cieľom projektu je zriadenie špeciálneho výskumného programu s názvom „Slovensko-ukrajinské výskumné a vzdelávacie centrum (SUREC)“, ktorý iniciuje rozsiahle vedecko-výskumné a vzdelávacie aktivity, pravidelný politický dialóg a zdieľanie znalostí a know-how v oblastiach ako: ekonomické a sociálne reformy, regionálna a cezhraničná spolupráca a rozvoj, bezpečnosť, rozvoj demokracie a občianskej spoločnosti a iné, medzi Slovenskom a Ukrajinou avšak aj v spolupráci s Nórskom.

Bezpečná a inkluzívna hranica medzi Slovenskom a Ukrajinou (SIBSU)
Bezpečná a inkluzívna hranica medzi Slovenskom a Ukrajinou (SIBSU)

Spoločná hranica s dĺžkou iba 97 km nie je len hranicou dobrých a dôveryhodných susedov, Slovenska a Ukrajiny, ale je aj vonkajšou hranicou EÚ.

Bilaterálne diskusné fóra
Bilaterálne diskusné fóra

Bilaterálne diskusné fóra so susednými krajinami (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Ukrajina), respektíve kľúčovými partnermi v rámci EÚ (Nemecko) vytvárajú priestor pre štrukturovaný dialóg

Publikácie

Ročenka zahraničnej politiky SR 2020 Tomáš Strážay Alexander Duleba Peter Brezáni

Každoročne pre Vás pripravujeme „Ročenku zahraničnej politiky SR„, ktorá sumarizuje kľúčové aspekty slovenskej zahraničnej politiky za daný rok. V tej tohtoročnej sa dozviete: Ako hodnotí uplynulý rok minister Ivan Korčok?Ovplyvnila zmena vlády našu zahraničnú politiku? Aký dopad mala kríza spôsobená Covid-19 na ekonomiku? Akým smerom sa uberáme v otázke obrany a bezpečnosti? Už sme zelení? […]

Podujatia

22.11.2021  
Bratislava
Central European Energy Conference 2021
Central European Energy Conference 2021

The aim of the 15th CEEC conference is to discuss the upcoming changes in energy sector. The consequences of Covid-19 pandemic created an opportunity to speed up necessary changes of energy sector. The conference will discuss the opportunities brought by the Recovery Facility in V4 countries and will pay special attention to emissions reduction in cities, new developments in energy storage, rail sector, and decarbonisation in industry.

20.05.2021  
online
Otváracia konferencia projektu „Bezpečná a inkluzívna hranica medzi Slovenskom a Ukrajinou“ (SIBSU)
Otváracia konferencia projektu „Bezpečná a inkluzívna hranica medzi Slovenskom a Ukrajinou“ (SIBSU)

Spoločná hranica s dĺžkou iba 97 km nie je len hranicou dobrých a dôveryhodných susedov, Slovenska a Ukrajiny, ale je aj vonkajšou hranicou EÚ

Aj vďaka vašim 2% prinášame kvalitný obsah