Najnovšie publikácie

Ročenka zahraničnej politiky SR 2016

Pokračovanie

Súčasné slovensko-poľské vzťahy / Współczesne stosunki polsko-słowackie

Pokračovanie

Postavenie SR v európskej a globálnej bezpečnostnej sfére (študijné texty)

Pokračovanie

Frontiers of Democracy: Embedding Democratic Values in Central and Eastern Europe. Good practices and limits of transferability

Pokračovanie

Is There a Shared Transition Experience?

Pokračovanie

Advocacy Strategy for the EU Integration of the Western Balkans

Pokračovanie

EU Energized

Pokračovanie

What To Do With the UK? EU perspectives on Brexit

Pokračovanie

The View at 25: Visegrád’s Silver Anniversary

Pokračovanie

Single Gas Market and Energy Security in the Visegrad States: Models, Challanges, Perspectives

Pokračovanie

Samit NATO vo Varšave

Pokračovanie

Should We Upgrade the V4-Turkey Dialogue?

Pokračovanie

Mapping out vulnerable sectors in the Eastern Partnership countries

Pokračovanie

International Crisis Management: NATO, EU, OSCE and Civil Society

Pokračovanie

Fog of Falsehood: Russian Strategy of Deception and the Conflict in Ukraine

Pokračovanie

Filter publikácií